غرفه آرایی،تجهیزات و لوازم کاربردی2019-02-03T12:43:37+03:30

غرفه آرایی، تجهیزات و لوازم کاربردی

کارآفرینان توسعه پویا، آمادگی کامل برای ارائه کامل تجهیزات در زمان برگزاری نمایشگاه شامل: ارائه تجهیزات نور پردازی مدرن، مبلمان، گل­آرایی، لوازم پذیرایی و تجهیزات صوتی و تصویری را دارد.