حمل و نقل بار نمایشگاهی2019-02-03T12:31:59+03:30

حمل و نقل بار نمایشگاهی

حمل و نقل تجهیزات موجود در نمایشگاه های بین المللی برای ساخت غرفه و ارائه خدمات به بازدید کنندگان ، کاری سنگین و پیچیده است و البته نیاز به مهارت و تخصص نیز دارد. کارآفرینان توسعه پویا با ارائه کلیه خدمات مربوط به حمل و نقل تجهیزات نمایشگاه های بین المللی، در خدمت غرفه­داران است.